Oudland

Op zondag 1 september 2024 richt de Zuienkerkse sportraad zijn wandeling in door de oudlandpolder.

 Dit is een gebied die ontstond rond de 13de eeuw, waar door middel van dijken en dammen, zoals De Zydelinge, de Evendijk en de Gentele de zeewerking belemmerd werd. Door herhaaldelijke kleinere inpolderingen ontstond er een gebied die op de zee gewonnen werd.